Symptomen van misofonie

Ondanks de verschillen in misofonie per persoon, is er vrijwel altijd sprake van de volgende factoren.

 

Reflexmatige emotionele reactie op triggers:

Bij een trigger wordt direct alle aandacht daar naartoe getrokken en komen ook direct de lichamelijke reacties op gang. De totale focus gaat naar de trigger en iemand kan niet meer helder nadenken of zichzelf kalmeren.

Vermijdingsgedrag:

Omdat er angst is om de controle over zichzelf te verliezen, levert dit nog meer angst en spanning op in situaties waarin triggers ervaren of verwacht worden. Het gevolg is dat deze situaties vermeden worden. Onder vermijden valt: uit een situatie weggaan of wegblijven, bepaalde personen ontwijken en het dragen van koptelefoon, oortjes, capuchon. Het kan variëren van even de kamer uitlopen tot zich helemaal terugtrekken uit het sociale leven.

Grote impact op (sociaal) leven:

Misofonie raakt vele aspecten van het leven. Afhankelijk van de ernst geldt voor de meeste misofonen dat ze problemen ondervinden op het gebied van relaties, school of studie, werk, ouderschap, algemene gezondheid en op het gevoel van eigenwaarde en het zelfbeeld. In zeer ernstige mate is er een doodswens.

Ondanks de verschillen in misofonie per persoon, is er vrijwel altijd sprake van de volgende factoren

Onbegrip:

Door de onbekendheid van de aandoening en omdat anderen het moeilijk vinden zich voor te stellen hoe het is om zo intens op een onschuldig iets te reageren, stuiten misofonen nogal eens op onbegrip. Onbegrip door zichzelf en door anderen. Het gevolg is dat misofonen zich vaak machteloos voelen en gevoelens van schuld en schaamte ervaren.

Angsten:

Anticipatieangst (verwachtingsangst) voor de reactie die een trigger veroorzaakt. Maar ook angst om de zelfbeheersing te verliezen en angst voor controleverlies.

Verhoogd spanningsniveau:

Door de continue alertheid en door stress.

Hyperfocus:

Een extreme aandacht, overaandacht, voor triggers. Eerst valt een geluid alleen maar op, soms doordat anderen erop wijzen, kan dit escaleren tot een trigger. Het in gedachten bezig zijn met triggers en het aanpassen van het gedrag valt ook onder hyperfocussen.

Mimicking:

Het nadoen van diegene die triggert om de spanning tijdens een misofoniereactie te kunnen hanteren en/of verlagen.