Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Mijn praktijk voldoet aan deze eisen en ik leg hieronder uit wat dit betekent.

Als professioneel therapeut wil ik graag dat je tevreden bent over je behandeling in mijn praktijk. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kun je het volgende doen:

Bespreken

Geef mondeling of schriftelijk aan dat je niet tevreden bent. We plannen een afspraak in om dit in een persoonlijk gesprek te bespreken en om na te gaan of we samen tot een oplossing komen. Wanneer er geen oplossing gevonden wordt, waar we beiden tevreden over zijn, kun je je richten tot een klachtenfunctionaris die verbonden is aan het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, niet verbonden aan mijn praktijk of beroepsvereniging, die zich inzet om samen met jou en mij tot een oplossing te komen. Deze klachtenfunctionaris is gratis toegankelijk.

Klacht melden

Geschillencommissie

Mocht je na de door de klachtenfunctionaris geboden oplossing nog niet tevreden zijn, dan heb je de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Je betaalt hiervoor €25,00 klachtengeld, dat je terugkrijgt indien je in het gelijk gesteld wordt. Zowel jij als ik worden gehoord door de geschillencommissie en deze doet een passende en bindende uitspraak.

Voor meer informatie zie: GAT geschillencommissie

Logo GAT Geschillen