Regressie­therapie

Wat is regressietherapie?

Regressietherapie is een vorm van psychotherapie die op zoek gaat naar de oorzaak van je probleem, klacht, ziekte, depressie of wat dan ook waar je op dit moment last van hebt. Regressie betekent ‘teruggaan in de tijd’. Therapie betekent: ‘manier om iemand te genezen’. De last die je nu ervaart is ooit begonnen. Door het hoe en waarom uit te zoeken op het moment van ontstaan, dit goed door te werken, kun je het loslaten met als resultaat dat de last vermindert, zelfs verdwijnt en je het zelfgenezend vermogen activeert. Regressietherapie is dus niet op het symptoom gericht, het richt zich op de oorzaak.

Vanaf de geboorte, en zelfs ook daarvoor, maken we als mens van alles mee. Dit kunnen grote, traumatische ervaringen zijn zoals een zware zwangerschap/geboorte, opgroeien onder moeilijke omstandigheden, fysiek of psychisch geweld, seksueel misbruik. Maar ook kleinere traumatische ervaringen zoals pesten, onder druk moeten presteren, beperken van de ik-ontwikkeling, laten hun sporen na. Op zulke momenten zet je automatisch een overlevingsstrategie, afweermechanisme in. Zo een overlevingsstrategie kan op latere leeftijd niet meer functioneel zijn, zelfs tegen je gaan werken wat als resultaat heeft dat er klachten ontwikkelen. Deze klachten kunnen zich op diverse vlakken uiten; lichamelijk, psychisch, emotioneel. Helaas ben je je niet bewust van deze overlevingsstrategieën; dat je ze hebt, hoe ze werken en welke invloed ze hebben. Regressietherapie geeft toegang tot het onderbewuste en maakt het onbewuste bewust.

Lijn Hedwig de Leest

Wat is reïncarnatietherapie?

Zoals eerder aangegeven ga je met regressie terug in de tijd, op zoek naar de oorzaak van een probleem in het heden. Je kunt hierbij terechtkomen in ervaringen uit je vroege jeugdjaren, als baby zijnde of als ongeborene in de baarmoeder. Maar je kunt ook ervaringen krijgen van de tijd voorafgaand aan de zwangerschap en nog verder terug. We spreken dan over ‘vorige levens’. Dus reïncarnatietherapie is teruggaan naar vorige levens. Als regressietherapeute sta ik open voor die ervaringen en begeleid ik je om die informatie op te halen die nodig is voor het probleem waaraan we werken. Teruggaan naar vorige levens kan voor jou ongeloofwaardig lijken. Dat maakt niet uit. Wat uitmaakt is dat je openstaat voor alles wat je ervaart en deze ervaringen serieus neemt.

Hoe werkt regressietherapie?

De hele dag door komen er prikkels bij je binnen. Slechts een klein deel hiervan wordt opgeslagen in het bewustzijn; je weet dat je het weet. Het andere en dus grootste deel wordt opgeslagen in het onderbewustzijn; je weet niet dat je het weet. Dit onderbewustzijn is dus een enorme informatiebron. Echter, de toegang daartoe is vaak afgesloten. Omdat je te druk bent, te veel nadenkt, bang bent voor dat wat zo goed opgeborgen is. Ook kan informatie verkeerd opgeslagen zijn, waardoor bepaalde overtuigingen ontwikkeld zijn of een storend gedrag. Alles wat in het onderbewuste opgeslagen is kan opnieuw ervaren worden. Dat wat ooit gehoord, gezien, geroken, geproefd en vooral gevoeld is. Regressietherapie laat je dit opnieuw ervaren, herbeleven, wat leidt tot inzicht en uiteindelijk tot verwerking.

Door in trance te gaan, krijg je toegang tot het onderbewustzijn. Trance ervaar je dagelijks. Het is de diepe focus of verhoogde concentratie waarin je terechtkomt als al je aandacht getrokken wordt naar de film die je kijkt, of het boek dat je leest en waaruit je opschrikt zodra iemand je roept. Trance is dus geen hypnose, het bewustzijn blijft volledig aanwezig. Je aandacht splitst zich; je bent tegelijkertijd in het daar en toen, als ook in het hier en nu. Dit bewuste deel heb je nodig om de ervaringen, die met je probleem te maken hebben, op te halen uit het onbewuste deel.

Waarom regressietherapie?

Als een klacht met een reguliere medische behandeling geen of onvoldoende verbetering oplevert, kan een complementaire behandeling effect hebben. Bij regressietherapie wordt de klacht vanuit een ander perspectief behandeld, door buiten de reguliere, wetenschappelijke kaders te denken en te kijken. Dit kan als resultaat hebben dat er een verklaring gevonden wordt voor schijnbaar onverklaarbare aandoeningen en dat het zelfgenezend vermogen gestimuleerd wordt.

Wanneer regressietherapie inzetten?

Regressietherapie kan voor tal van mentale, emotionele en lichamelijke klachten ingezet worden, zoals:
 • Lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak
 • Psychische problemen
 • Angsten, fobieën, dwanggedachten, dwanghandelingen
 • Relatieproblemen, familieproblemen
 • Seksuele problemen
 • Eetproblemen
 • Depressies, somberheid
 • Traumaverwerking
 • Schuldgevoelens
 • Burn-out, bore-out
 • Levensvragen
 • Etc.

Is regressietherapie geschikt voor iedereen?

Regressietherapie is geschikt voor jou als je bereid bent aan jezelf te werken, als je jezelf onder ogen durft te zien, de problemen die je ervaart daadwerkelijk aan wilt pakken en opruimen. Dit is niet altijd makkelijk! Het vraagt om moed en doorzetting en daar help ik je graag bij.
Regressietherapie is niet geschikt voor jou als je lijdt aan bepaalde gezondheidsproblemen, bij bepaald medicijngebruik (zoals psychofarmaca) en bij alcohol- en drugsgebruik. Dit heeft een negatieve werking op de sessie. Tijdens het eerste telefonische contact of bij het intakegesprek vraag ik hiernaar.