De sessie

Voor de sessie

Het is goed om voor een regressiesessie eerst contact te hebben, telefonisch of persoonlijk. Tijdens dit eerste contact kun je eventuele vragen stellen en bespreken we globaal het onderwerp waar je aan wilt werken. Aan de hand daarvan kan ik bepalen of regressietherapie geschikt is om in te zetten. Een ander belangrijk punt is dat het ons beiden de gelegenheid geeft om vast te stellen of er een goed gevoel, een ‘klik’ tussen ons is. Dit zal het wederzijds vertrouwen bevorderen wat nodig is om de therapie tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen.

Na het maken van een afspraak stuur ik je per e-mail twee formulieren. Het eerste is een intakeformulier. Hierop vul je een aantal gegevens in die nodig zijn voor de administratie, geef je kort je huidige leefomstandigheden aan en het therapie-onderwerp. Dit formulier ontvang ik graag voor de afspraak terug.
Het tweede formulier is een ‘informed consent’, dit is een  informatieverklaring en behandelovereenkomst. Dit formulier ondertekenen we beiden om aan te geven dat we akkoord gaan met de daarin omschreven afspraken, die gelden als we een behandeling aangaan. Dit formulier vraag ik je, ondertekend, mee te brengen naar de eerste afspraak.

De sessie

We beginnen met een voorgesprek. Hierin bespreken we het therapie-onderwerp uitgebreid en stellen een zin op, een zogenaamde contractzin, die precies formuleert wat je wilt aanpakken en/of veranderen tijdens deze sessie. Hier begint het focussen al, dat nodig is om in de regressietrance te komen.

Als voor ons beiden de contractzin helder is, nodig ik je uit om te gaan zitten of liggen. De sessie zelf is intensief en kan tot 2 uur duren. Het is dus belangrijk dat dit op een voor jou zo prettig mogelijke manier verloopt. Trek kleding aan die niet knelt en waarin je je prettig voelt. Met schoenen aan of uit, zoek je een comfortabele houding, eventueel met kussens en dekens die voorhanden zijn.

Door de contractzin te herhalen starten we de sessie. Ik begeleid je verder om in de trance te komen, zoals beschreven bij ‘Hoe werkt regressietherapie?’.

Na de sessie

Eenmaal weer uit trance, heb je tijd nodig om bij te komen, om te wennen. Dit doet iedereen op zijn/haar eigen manier en hiervoor geef ik je voldoende tijd en ruimte. We bespreken vervolgens kort de sessie na. Hoe je het ervaren hebt, eventuele opgedane inzichten. Ook kan ik bepaalde punten uit de sessie nader toelichten of onduidelijkheden met je bespreken. In sommige gevallen geef ik ‘huiswerk’ mee, tips om de sessie nog meer te kunnen bekrachtigen.

Een sessie werkt na. Het is prettig om direct na de sessie geen verplichtingen te hebben die veel energie vragen, dus om de rest van de dag te besteden op een voor jou aangename manier. Ook de dagen daarna kun je nog nawerking voelen. Het is goed om elke dag even bij de sessie stil te staan. Als je het prettig vindt, hebben we na ongeveer een week nog even contact om na te bespreken hoe het met je gaat. Ook hoor ik dan graag je eventuele vragen of feedback.